ScottishTeamScottish Team / Poprzednie mioty 

Poprzednie mioty :

                         MIOT  URODZONY  20-05-2008

          4 SUCZKI: 1 PSZENICZNA , 3 CZARNE

          2 PIESKI  CZARNE

          O: INT.CH;ZW.EUROPY;

              ZW.POLSKI ; CH.POLSKI,AUSTRII,

               SŁOWACJI,NIEMIEC,MŁ.CH.POLSKI,SŁOWACJI

               WĘGIER, MŁ.ZW.KLUBU SŁOWACJI,WĘGIER

               GWENDAL SILVANO DELLA Quattrocento

          M: MALVA  Scottish  Team

na zdjęciu:

Ch.Pl  IORI  Scottish Team - został w hodowli

ISABELLE Scottish Team - została w hodowli

IGOR Scottish Team - Poznań

 

IRMA  Scottish Team - Knurów

I

IVETTE Scottish Team - Lublin

==========================================================

 

                         MIOT  URODZONY  25-05-2007

         3 SUCZKI : PSZENICZNA,CZARNA,PRĘGOWANA

         1 PIESEK PSZENICZNY

         O: INT.CH. ROBUSTO FORTE DELLA Quattrocento

         M: MALVA Scottish  Team

na zdjęciu

Ch.Pl ,KT-I , kwalifikacj na Crufta MANFRED Scottish Team -został w hodowli

 

 

Ch.Polski MELANIA Scottish Team - Mielno

Hodowla " Mieleński Klan "

                                                                                       foto:B.Baron

Ch.Pl;Mł.Ch.Polski,Mł.Ch.Czech .MATYLDA Scottish Team - Wojciechowice

Hodowla " Matylda"s  Family "

 

********************************************************

              

MIOT  URODZONY  23-03-2005

 

DWIE CZARNE  SUCZKI :  MALVA   i   MOCCA

**********

MALVA Scottish Team -została w hodowli

MOCCA Scottish Team- Bielsko -Biała

 

 

MATKA:  CHAMPION  POLSKI , ZWYCIĘZCA POLSKI  2005

 

TANAMERA  Balmoral

 

  

 

OJCIEC: CHAMPION  POLSKI , MŁ.CHAMPION  POLSKI

 

Arabella’s  BEETHOVEN

 
Copyright ©2018 by Scottish Team
Kreator Stron www